Publicacions

Col·leccions de la SF:

                  Biblioteca Filològica

                  Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística

                  Jornades de la Secció Filològica

                  Memòries de la Secció Filològica

                  Repertoris de la Secció Filològica

 Revista:

                  Estudis Romànics

 Publicacions de les Societats Filials:

                  Els Peus d’Ícar

                  Ítaca: Quaderns Catalans de Cultura Clàssica

                  Treballs de la Sociatat Catalana de Llengua i Literatura

                  Llengua & Literatura

                  Treballs de Sociolingüística Catalana        

                  Memòries de la Societat Catalana de Terminologia

                  Terminàlia

Més informació:

                  Col·leccions bibliogràfiques

                  Edicions en línia

  • Recull d’articles de membres de la SF

                  Antoni M. Badia i Margarit

                  Albert Jané i Riera

                  Aina Moll i Marquès