La Secció Filològica

La Secció Filològica és una de les cinc seccions actuals de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Fou creada, juntament amb la Secció de Ciències, l’any 1911 i acompleix des d’aleshores la funció d’acadèmia de la llengua catalana que té encomanada l’Institut.

La composició inicial de la Secció Filològica integrava els dos grans lingüistes d’aquell moment: Antoni M. Alcover, que en fou el primer president, i Pompeu Fabra, que esdevindria el principal codificador de la llengua catalana. Al seu costat, hi figuraven tres grans escriptors, de generacions i tendències diverses: Àngel Guimerà, Joan Maragall i Josep Carner, que fou secretari de la Secció. I finalment, un heŀlenista —Lluís Segalà— i un biblista —Frederic Clascar.

D’acord amb l’article 3 dels Estatuts de l’IEC, corresponen a la Secció tres línies principals d’actuació:
• L’establiment de la normativa lingüística.
• La investigació i l’estudi científic de la llengua.
• El seguiment del procés de normalització en el conjunt de les terres de llengua i cultura catalanes.

Trobareu més informació sobre la Secció Filològica aquí.

English  –  Español  –  Français  –  Italiano  –  Occitan

 

Declaració de la Secció Filològica sobre el català a Aragó (acord del 16 de febrer de 2024)

 

Presentació de les novetats que s’incorporen al DIEC (27 de novembre de 2023)

 

Document El llenguatge inclusiu: compatibilitat dels recursos estilístics dels usos no sexistes amb la normativa lingüística.