Any Pompeu Fabra 2018

En el marc de la celebració de l’Any Pompeu Fabra 2018, en què es commemoren els 150 anys del naixement del Mestre i els 100 de la publicació de la primera edició de la Gramàtica catalana, l’Institut d’Estudis Catalans prepara un conjunt d’activitats que s’inclou dins del programa d’actes i iniciatives anunciat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Accés al Portal Pompeu Fabra de l’IEC i de la Universitat Pompeu Fabra.

Accés al Simposi Fabra de l’IEC (del 14 al 16 de novembre de 2018)